International Online Exhibition and Market of Persian Handicrafts

THE GREATEST TRADING GROUP OF IRANIAN HANDICRAFTS

4Like
4 users have voted.
Share Share
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرتئاتر
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرتئاتر

تصویری که مشاهده می کنید، فعالیت هنری یک مرد و زن مسلمان را در کنار هم نشان می دهد که زن مسلمان با رعایت کامل حجاب خود در حال کار روی صحنه تئاتر می باشد. حجاب زنان و مردان در جامعه یکی از مهم ترین دستورات اجتماعی اسلام است که نقش عظیمی در حفظ بهداشت معنوی جامعه دارد، رعایت حجاب نه تنها موجب امنیت روحی و روانی جامعه می باشد بلکه می تواند باعث تعالی علمی، فرهنگی و حتی اقتصادی یک ملت را تامین کند. زنان و مردان در جامعه و در محیط کار، باهم زندگی می کنند؛ همه جا باهم سروکار دارند؛ مشکلات اجتماعی را با هم حل می کنند؛ جنگ را با هم اداره می کنند و کردند؛ خانواده را با هم اداره می کنند و فرزندان را پرورش می دهند؛ اما آن حفاظ و حجاب در بیرون از محیط خانه و خانواده حتماً حفظ می شود. این، آن نکته ی اصلی در الگوسازی اسلامی است.
حجاب بالهای فرشته های زمین است، زن پوشیده از بین خود و خدای خود، خداوند را برگزیده است. و از بین احکام دین و خواسته های نفس به احکام دین رو کرده است. پوشش دینی نگهبان زن از نگاه های آلوده و آسیب های اجتماعی است، که به آنمصونیت و آرامش می بخشد و هر چه این پوشش کاملتر گردد در صد امنیت و حفاظت آن بالاتر می رود. پوشیدگی زنان و رفتار متین جوانان در اجتماع همواره سدی محکم در برابر وسوسه های شیطانی بوده است. ادیان الهی بر نقش زنان در صحنه خانوادگی و اجتماعی تأکید کرده و او را مکمل مردان در نقش آفرینی جهت سیر تمدن بشری می شناسند. مکتب اسلام در پرتو راهنمایی های قرآن و سنت نبوی و عترت رسول مکرم اسلام به زن آن چه را که شایسته ی او بود اعطا نمود؛ و شرایط را به گونه ای فراهم آورد که زن بتواند با حفظ شؤون اسلامی و انسانی و با توجه به استعدادهای به ودیعت نهاده شده، در تمام میدان ها که نیاز به حضور اوست نقش ایفا کند. تصویری که ملاحظه می کنید بیانگر نمونه ای از حجاب زنان مسلمان همگام با کار کردن می باشد و همانطور که مشاهده می کنید، هیچ محدودیتی برای بانوان مسلمان بوجود نیاورده است.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

تصاویر مرتبط

فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر خوشنویسی بانوان مسلمان در ایران - 201
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر خوشنویسی بانوان مسلمان در ایران - 201
فعالیت هنری زنان مسلمان -  هنر طراحی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر طراحی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرطراحی زنان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرطراحی زنان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - منجق دوزی هنر ایرانی - زن در اسلام
فعالیت هنری زنان مسلمان - منجق دوزی هنر ایرانی - زن در اسلام
فعالیت هنری زنان مسلمان - خطاطی اسلامی - ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - خطاطی اسلامی - ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرسفالگری بانوی مسلمان در ایران - 342
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرسفالگری بانوی مسلمان در ایران - 342
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر نقاشی بانوی مسلمان در ایران - 38
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر نقاشی بانوی مسلمان در ایران - 38
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران

Share Pin

Share Share

Report Pin

Report This Pin as Inappropriate

Please select the category that most closely reflects your concern about the Pin, so that we can review it and determine if it violates our Community Guidelines or isn't appropriate for all viewers. Abusing this feature is also a violation of the Community Guidelines, so don't do it.