International Online Exhibition and Market of Persian Handicrafts

THE GREATEST TRADING GROUP OF IRANIAN HANDICRAFTS

Islamic Arquitecture

0 Followers    4 سال 2 ماه ago

Related Category

Recent Pins

معماری اسلامی - نمایی کلی ازمیدان نقش جهان در اصفهان، ثبت شده به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو- اصفهان،ایران - 16
معماری اسلامی - نمایی کلی ازمیدان نقش جهان در اصفهان، ثبت شده به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو- اصفهان،ایران - 16
معماری اسلامی - معماری و کاشی کاری اسلامی نمایی کلی از مسجد جامع ۷۲ شهید شهرمشهد - ایران -28
معماری اسلامی - معماری و کاشی کاری اسلامی نمایی کلی از مسجد جامع ۷۲ شهید شهرمشهد - ایران -28
معماری اسلامی - نمای داخلی  ز بنای باز سازی شده مسجد (جامع) شهر اصفهان ساخته شده در سال ۷۷۱ - 3
معماری اسلامی - نمای داخلی ز بنای باز سازی شده مسجد (جامع) شهر اصفهان ساخته شده در سال ۷۷۱ - 3
معماری اسلامی - نمایی از سقف خانه تاریخی بروجردی در شهرستان کاشان، ایران. 205
معماری اسلامی - نمایی از سقف خانه تاریخی بروجردی در شهرستان کاشان، ایران. 205
معماری اسلامی - نمایی ازگنبد و کاشی کاری تاریخی مسجد شیخ لطف الله اصفهان، ایران - 11
معماری اسلامی - نمایی ازگنبد و کاشی کاری تاریخی مسجد شیخ لطف الله اصفهان، ایران - 11
آرامگاه حافظ شیرازی  شاعر معروف عرفان، صوفی فارسی - حافظیه - شیراز 1325 و 1389
آرامگاه حافظ شیرازی شاعر معروف عرفان، صوفی فارسی - حافظیه - شیراز 1325 و 1389
معماری اسلامی - نمایی از مسجد نصیر الملک در شیراز 1888 - ایران - 18
معماری اسلامی - نمایی از مسجد نصیر الملک در شیراز 1888 - ایران - 18
معماری اسلامی - بنای کاشی کاری شده در حرم مطهر امام رضا (ع) - مشهد , ایران - 17
معماری اسلامی - بنای کاشی کاری شده در حرم مطهر امام رضا (ع) - مشهد , ایران - 17
معماری اسلامی -  نمایی از کاشی مناره مسجد جامع ۷۲ شهید شهر مشهد - ایران - 5
معماری اسلامی - نمایی از کاشی مناره مسجد جامع ۷۲ شهید شهر مشهد - ایران - 5
معماری اسلامی - نمایی از پنجره و کاشی کاری تاریخی مسجد شیخ لطف الله اصفهان، ایران - 13
معماری اسلامی - نمایی از پنجره و کاشی کاری تاریخی مسجد شیخ لطف الله اصفهان، ایران - 13
معماری اسلامی - میدان امیر چخماق در شهر یزد - 228
معماری اسلامی - میدان امیر چخماق در شهر یزد - 228
معماری اسلامی - نمایی از مسجد جامع نائین ساخته قرن 9 در اصفهان - ایران - 100
معماری اسلامی - نمایی از مسجد جامع نائین ساخته قرن 9 در اصفهان - ایران - 100
معماری اسلامی - نمایی از خانه تاریخی سلطان امیر احمد در شهرستان کاشان - 103
معماری اسلامی - نمایی از خانه تاریخی سلطان امیر احمد در شهرستان کاشان - 103
معماری اسلامی - نمایی از مسجد جامع اصفهان، ایران - ساخت و بازسازی در سال 771- 44
معماری اسلامی - نمایی از مسجد جامع اصفهان، ایران - ساخت و بازسازی در سال 771- 44
معماری اسلامی - نمای جزیی از پل خواجو در اصفهان که بر روی رودخانه زاینده رود در زمان شاه صفوی، شاه عباس دوم ساخته شده است - (26)
معماری اسلامی - نمای جزیی از پل خواجو در اصفهان که بر روی رودخانه زاینده رود در زمان شاه صفوی، شاه عباس دوم ساخته شده است - (26)
معماری اسلامی - نمایی از مسجد نصیر الملک در شیراز 1888 - ایران - 11
معماری اسلامی - نمایی از مسجد نصیر الملک در شیراز 1888 - ایران - 11
معماری اسلامی - نمایی از کاشی های معرق استفاده شده برای دکوراسیون در مساجد و ساختمان های اسلامی در جهان  (کاشی کاری) - 62
معماری اسلامی - نمایی از کاشی های معرق استفاده شده برای دکوراسیون در مساجد و ساختمان های اسلامی در جهان (کاشی کاری) - 62
معماری اسلامی - نمایی از سبک کاشی کاری برای دکوراسیون مساجد و ساختمان های اسلامی در جهان  (کاشی کاری)- 57
معماری اسلامی - نمایی از سبک کاشی کاری برای دکوراسیون مساجد و ساختمان های اسلامی در جهان (کاشی کاری)- 57
معماری اسلامی - نمایی از کاشی های استفاده شده در گنبد و مناره ها برای دکوراسیون مساجد وساختمان های جهان اسلام - 35
معماری اسلامی - نمایی از کاشی های استفاده شده در گنبد و مناره ها برای دکوراسیون مساجد وساختمان های جهان اسلام - 35
معماری اسلامی - نمای بیرونی بنای تاریخی ارگ کریم خان زند - شیراز - ایران، ساخته شده در 1766 و 1767 - 16
معماری اسلامی - نمای بیرونی بنای تاریخی ارگ کریم خان زند - شیراز - ایران، ساخته شده در 1766 و 1767 - 16
معماری اسلامی - بنای تاریخی مسجد وکیل در شیراز، ایران، بین 1751 و 1773 در دوره زند - 9
معماری اسلامی - بنای تاریخی مسجد وکیل در شیراز، ایران، بین 1751 و 1773 در دوره زند - 9
معماری اسلامی - بنای تاریخی مسجد وکیل در شیراز، ایران، بین 1751 و 1773 در دوره زند - 15
معماری اسلامی - بنای تاریخی مسجد وکیل در شیراز، ایران، بین 1751 و 1773 در دوره زند - 15
معماری اسلامی - کاشی کاری و خوشنویسی - نمایی از دروازه قرآن - شیراز - 12
معماری اسلامی - کاشی کاری و خوشنویسی - نمایی از دروازه قرآن - شیراز - 12
معماری اسلامی - نمایی از سقا خانه حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد - ایران - 20
معماری اسلامی - نمایی از سقا خانه حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد - ایران - 20

صفحه‌ها