International Online Exhibition and Market of Persian Handicrafts

THE GREATEST TRADING GROUP OF IRANIAN HANDICRAFTS

0Like
0 users have voted.
Share Share
فعالیت هنری زنان مسلمان - صنایع دستی زنان مسلمان در ایران

صنایع دستی نوعی کار است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته می‌شود. معمولاً این کلمه به روشهای سنتی ساختن کالاها اطلاق می‌گردد. استادکاری مخصوص هر یک از این موارد مهم‌ترین ملاک است. چنین چیزهایی اغلب از لحاظ فرهنگی و یا مذهبی فوق العاده هستند. لوازمی که بصورت تولید انبوه و یا با ماشین آلات مختلف ساخته می‌شوند جزء صنایع دستی نیستند. نمونه ای زیبا از فعالیت های صنایع دستی را در تصویر مشاهده می کنید که توسط یک زن مسلمان با حجاب کامل، در حال ساخته شدن است.
حجاب گاه برگرفته از احکام شرع و گاه مربوط به قراردادهای اجتماعی و شرایط موقعیتی فرد است. از دیدگاه فقها حجاب یکی از احکام اسلامی است. حجاب ماهیتا امری فرهنگی است و به ارتباطات اجتماعی بازمی‌گردد و از آنجا که فقه مذاهب مختلف هرگز از عرف اجتماعی منقطع نبوده است بخش مهمی از مباحث حجاب در قالب تعامل فقه و فرهنگ و همچنین تعامل اخلاق و فرهنگ در جوامع اسلامی قابل فهم است. رابطه حجاب با مفهوم زن در جوامع مدرن، مسئله حقوق زن و جایگاه اجتماعی زنان و اخیراً مسئله جهانی شدن از مواردی است که مسئله حجاب را به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه دین و جامعه مطرح ساخته است. بازآفرینی هر یک از باورها و ابعاد حسی انسان در روند تولید هنری، تحت تأثیر روی کرد کلی او به پیرامون است. نقش زن در هنر را می توان از جنبه های گوناگون مورد ارزیابی و تحلیل قرارداد. در این تحلیل ها می توان زن را در مقام مولد و پدیدآور و نیز در مقام موضوع و محتوای اثر هنری مورد بررسی قرار داد. هنر به طور روشن اصلی ترین برون داد بشر در حوزه ی ادراک ها و احساس های اوست که از طریق آثار کلامی و ادبی، تصویری و دیداری، موسیقایی، نمایشی و جلوه های نوین هنر متبلور می شود. بر این اساس هر یک از گزاره های حسی، عاطفی، بینشی و شناختی انسان از پدیده ی شگفت هنر سهم دارند و موضوع و دست مایه ی آن قرار می گیرند. از این منظر می توان زن را یکی از اصلی ترین موضوع ها و محورهای بیان هنری در طول تاریخ برشمرد.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

تصاویر مرتبط

فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر طراحی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرطراحی زنان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - منجق دوزی هنر ایرانی - زن در اسلام
فعالیت هنری زنان مسلمان - خطاطی اسلامی - ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنرسفالگری بانوی مسلمان در ایران - 342
فعالیت هنری زنان مسلمان - هنر نقاشی بانوی مسلمان در ایران - 38
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - موسیقی بانوان مسلمان در ایران
فعالیت هنری زنان مسلمان - صنایع دستی زنان مسلمان در ایران

Share Pin

Share Share

Report Pin

Report This Pin as Inappropriate

Please select the category that most closely reflects your concern about the Pin, so that we can review it and determine if it violates our Community Guidelines or isn't appropriate for all viewers. Abusing this feature is also a violation of the Community Guidelines, so don't do it.